lojistik

1990’larda dünya ticaretinde yaşanan büyümeye paralel olarak Türk kara taşımacılığı sektörü, özel sektörün rolünde belirgin bir artışa tanık oldu.

Hali hazırda uluslararası mal taşımacılığı yapan 1634, 151 tane ise uluslararası yolcu taşımacılığı yapan kayıtlı firma bulunmaktadır. Ayrıca ulusal bazda mal taşımacılığı yapan 172.945 tane, ulusal yolcu taşımacılığı yapan ise 359 adet kayıtlı firma bulunmaktadır. Türkiye’de Eylül 2011 itibariyle otoyollar da dahil olmak üzere ağır aks yükü taşımaya elverişli sıcak karışımlı asfalt zemin yolların toplam uzunluğu 12,452 km’dir.

ulaştırma

Türkiye Hükümeti taşımacılık sektörüne yönelik yatırımlarını artırmış, yeni kanunlar çıkarmış, kamu-özel sektör ortaklıklarına öncelik vermiş ve uluslararası ortaklıkları geliştirmeye başlamıştır.

Bu çabaların sonucu olarak, toplam yol ve demiryolu uzunlukları artmış, limanların kapasiteleri büyümüş, hava yolu taşımacılığı daha verimli hale gelmiştir. Ayrıca taşımacılık sektöründe kurumsal bilinç ve yolcu kapasitesi artmıştır.
Taşımacılıktaki gelişmeler gelecekte de Türkiye için önemli bir hedef olmaya devam edecektir. Bu amaçla, artan ihtiyaçları karşılayabilmek için yeni yatırımlar ve düzenlemeler, diğer ülkelerle olan bağlantıyı güçlendirmek için bilateral ve multilateral ortaklıklara yönelik uluslararası çabalar devam edecektir.