Türk perakende sektörü modern ve düzenli perakendecilik ve kişi başı alım gücünün artışına paralel olarak sürdürülebilir büyümesine devam etmektedir. 2011’de 7350 dolar olan kişi başı alım gücünün 2015 senesinde 10,000 doları geçmesi beklenmektedir. Genç nüfus ile desteklenen güçlü ekonomik performans kişi başı alım gücünü artıracaktır. Son yıllarda Türk tüketicilerinden gelen güçlü talebin bir sonucu olarak perakendecilik yatırımlarında büyük ivme yaşanmaktadır. Bir takım itici güçler sayesinde Türkiye, özel sermaye şirketleri, küresel süpermarket zincirleri, moda perakendecileri ve pek çok diğer perakendecilik konseptlerinden pek çok yabancı yatırımcı için en popüler destinasyonlarından birisi haline gelmiştir.

retail

Yiyecek ve İçecek 
2011 itibariyle Türk perakendecilik sektöründe en büyük paya sahip olan (yaklaşık % 52) yiyecek ve içecek sektörünün önümüzdeki beş sene içerisinde yaklaşık %9 CAGR büyüyerek 2016’da 233 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Ev Perakendeciliği
Türkiye’de ev eşyası ve tekstil ürünlerinden oluşan ev perakendeciliği sektörü 2011’de yaklaşık olarak 48 milyar dolara ulaşmıştır. Pazarın önümüzdeki beş sene içerisinde %10 (CAGR) büyüyerek 2016’da yaklaşık 70 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Hazır Giyim Perakendeciliği
Türkiye’deki hazır giyim satışlarının 2012 itibariyle %12 (CAGR) büyüyerek 2016’da 41 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Tüketici Elektroniği
Türk perakendecilik sektöründe %4’lük paya sahip olan tüketici elektroniğinin önümüzdeki beş sene içerisinde yaklaşık %65 büyümesi beklenmektedir. Aynı dönemde tüketici elektroniğine kişi başı yapılan harcamanın %50’den fazla büyümesi beklenmektedir.

İnternet Perakendeciliği
Bankalar arası Kart Merkezi’ne göre e-ticaret işlemleri 2011 yılında 2010 yılındakinden %50 daha fazla artarak 13,6 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 13,6 milyar doların 1,3 milyar doları internet perakendecilik sektöründeki tüketici mallarına harcanmıştır ve bu rakamın 2012-2016 yılları arasında yaklaşık %12 (CAGR) artarak 2,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.