Özel ve devlet yatırımlarının temel nedenlerinden birisi olarak İnşaat Türkiye’de kilit sektörlerden birisidir. Ekonomik reformların bir sonucu olarak Türkiye’de kısa zamanda büyük ve güçlü bir inşaat endüstrisi gelişmiştir.

Günümüzde Türk inşaat ve mühendislik firmaları baraj, hidroelektrik ve termal santral, sanayi tesisi, havaalanı ve liman, geniş ölçekli petrol ve doğal gaz boru hattı, gübre tesisi, petrokimya kompleks ve rafinerileri, otoyol, tünel, köprü, toplu konut, otel ve her çeşit sofistike kompleks gibi her tür kamu ve endüstri projesini tasarlayabilmekte, tesis ve inşa edebilmekte ve işletebilmektedir. Türk müteahhitler 2011’de 4 kıtaya yayılmış 43 yabancı ülkede 19,6 milyar doları aşan iş hacmine ulaşmışlardır.

Gelişmiş teknoloji, zamanında teslim, hızlı cevap verme ve yüksek kalite, makul fiyatlı Türk iş gücü ve ürünlerinin kullanılması, uluslararası kalitede teçhizat ve inşaat malzemeleri gibi kavramlar Türkiye inşaat sektörünün dünya ile rekabet edebilmesini sağlamıştır.

Türkiye özellikle inşaat çeliği, çimento, seramik ve cam ürünlerin üretiminde özellikle güçlü ve rekabetçi olmakla birlikte, çimento, inşaat çeliği, kereste, tuğla, PVC, polietilen, cam, seramik karo ve vitrifiye gibi temel inşaat malzemelerinin başlıca üreticilerindendir.

Türkiye inşaat sektörü yüzde 2,8 büyüdü.
* Alınan konut yapı ruhsatları sayısı 115.637 olarak gerçekleşti.
* Konut kredilerinde yıllık büyüme hızı yüzde 11,5 olarak gelişti.
* İlk çeyrekte kullandırılan yeni konut kredisi 4,78 milyar £ olarak gerçekleşti.
* Konut kredisi aylık faiz oranı ortalama yüzde 1,25’e geriledi.
* Konut satışları 96.092 adet olarak gerçekleşti.
* Konut fiyatları ve konut kiralarında sınırlı artış yaşandı.
* Açılan 5 AVM ile birlikte toplam AVM sayısı 284’e, toplam kiralanabilir alan büyüklüğü 7.49 milyon metrekareye ulaştı.
* İstanbul ofis piyasasında MİA bölgesi A ve B tipi ofislerde düşük boşluk oranları sürüyor, kiralar durağanlaştı.
* Yabancılara gayrimenkul satışı 557 milyon dolar, doğrudan yabancı sermaye yatırımları 149 milyon dolar oldu.

Özetle, tecrübemize dayanarak yatırımcıların şu üç sahada güçlü projeler gerçekleştirebileceklerini söyleyebiliriz;
• Türkiye’den ham madde ve temel inşaat malzemelerini satın almak (bir tedarik pazarı olarak)
• Mimari tasarımlar için ortaklıklar kurmak
• Teknolojik katma değeri olan gelişmiş inşaat malzemeleri satmak.