Türkiye pek çok temel ve ara ürün kimyasal ve petrokimya ürünlerinin üreticisi olarak uzun zamandır kimyasal üretimi yapmaktadır. Türk kimyasal üretimi petrokimya ürünleri, gübre, boya, ilaç, sabun ve deterjan, sentetik doku, uçucu yağ, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini kapsamaktadır. Üretimin %84’ü özel sektör kaynaklıdır.

Kimya sanayi çeşitli kimyasallar üreten 4.000 firma ile 81.527 kişiyi istihdam etmektedir. Mevcut firmaların %2’si 150’den fazla çalışana sahipken, geri kalan firmaların çalışan sayısı 20’den azdır.

Türk kimya sanayinin rekabet gücü çeşitli ham madde avantajlarından kaynaklanmaktadır. Türkiye sodyum karbonat, krom ve bor kimyasallarının ana üreticilerindendir.

Türkiye petrokimya sektörünün önde gelen firması hâli hazırda özelleştirme sürecinde olan bir kamu kuruluşu olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’dir. Birisi İzmir’de bulunan Petkim-Aliağa ve diğeri Tüpraş olmak üzere iki adet petrokimya tesisi bulunmaktadır.

Bu petrokimsalların üretimi toplamda yılda 2,9 milyon tonu bulmakta ve iç talebin%25’ini karşılamaktadır.
Türkiye’de tekstil iyi gelişmiş bir sektör olduğundan, tekstile bağlı polimer üretimi ve tekstil kimyasallarının üretimi de eş zamanlı olarak gelişmiştir. Polyester ve akrilik liflerin üretimi için büyük tesisler kurulmuş olup, bu tesisler hem iç hem de dış piyasa için üretim yapmaktadır. Sentetik iplerin neredeyse hepsi özel sektör tarafından üretilmektedir ve sentetik ip üretimi senede 850 000 ton civarındadır.

Çok büyük tarım potansiyeli olan Türkiye’de gübre endüstrisi kilit endüstrilerden birisidir. Endüstrinin yıllık 5.8 milyon ton üretim kapasitesi mevcuttur. AN 26, AS, DAP, TSP, Üre ve kompoze gübreler gübre üretiminde en büyük payı oluşturmaktadırlar. Türkiye’deki gübre üretimi iç talebi karşılamakta, ihtiyaç fazlası ise ihraç edilmektedir.

Türk sabun ve deterjan sanayi kalite, kapasite ve ihracat anlamında çok iyi performans göstermiştir. Sabun ve deterjan sanayinde 15’i en büyükleri olmak üzere, pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmaların içerisinde dünya çapında üne sahip olan çok uluslu firmalar da bulunmaktadır. 1990’dan bu yana Türk temizlik ürünleri endüstrisine yerli ve yabancı yatırımlar dikkate değer biçimde artmıştır. Bunun bir sonucu olarak, deterjan üretim kapasitesi 1,3 milyar tona, sabun üretim kapasitesi ise 550 bin tona ulaşmıştı; her iki üretim kolu da büyük ihracat potansiyeline sahiptir.