Son on yıldaki gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye’nin otomotivde hem ana sanayi hem de yan sanayi sektörleri için önemli bir merkez olduğu söylenebilir. Ana sanayinin başarısı Ford, Renault, Fiat, Toyota, Mercedes, MAN gibi otomotiv üreticilerinin Türkiye’yi bir ihracat üssü kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye büyük üreticiler için özellikle de ticari araç üretiminde Avrupa’daki önemli bir üretim üssü olmayı başardı ve Türkiye’de üretilen bu araçlar yüksek ihracat hacmine sahiptir.

Otomotiv yan sanayi firmaları için de benzer şekilde bir başarı eğiliminden bahsetmek mümkündür.

Araç üreticileri için avantajlı bir ülke

Türkiye hem iç piyasadaki talebin büyüklüğü, hem coğrafi konumu hem de gelişmekte olan potansiyel pazarlara yakınlığı sayesinde bir üretim merkezi olmanın tüm avantajlarına sahiptir.

Bu avantajlar Doğu Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında yeni otomotiv üretim merkezlerinde daha belirgin hale gelmektedir. Nispeten daha yüksek enerji, ham madde ve iş gücü maliyetleri ise zayıf noktalardır.

Yabancı yan sanayiciler için çekici bir ülke

• Yerleşik kalite anlayışı
• Teknik yeterlilik
• Uluslar arası standartlara ve “know-how”’la uyumlu yüksek kaliteli üretim
• Çok markalı araçlar için üretim yapabilme
• Belirli Batı Avrupa ülkelerinden daha düşük işçilik ücretleri
• Uzun çalışma saatlerinin kabul edilebilirliği
• Gelişme, değişim ve taleplere hızlı geri dönüş yapabilmesi
• Kriz yönetimi kabiliyeti
• Genç, eğitimli, dinamik, istekli ve kalifiye iş gücü potansiyeli

Özetle, tecrübemize dayanarak yatırımcıların şu üç sahada güçlü projeler gerçekleştirebileceklerini söyleyebiliriz;
• Türkiye’den parça ve aksamlar satın almak (bir tedarik pazarı olarak)
• Ar-Ge ve test kapasitesine uygun iş ortaklıkları kurmak
• Teknoloji ortaklıkları geliştirmek ya da teknoloji transferi yapmak