Türkiye 74.7 milyon nüfuslu bir ülke olup, 2010 yılı nüfus büyüme oranı %1,54 olarak kaydedilmiştir. Toplam nüfusun %23,7’sini oluşturan yaklaşık 17,5 milyon kişi kırsal kesimde, 2.000 ‘den az nüfuslu yerleşim yerlerinde yaşamaktadır.

2010 yılı verilerine göre Türkiye, 65 milyar USD tutarındaki tarımsal üretimiyle dünyada yedinci sırada yer almaktadır. GSYİH içindeki payı sadece %8,4 olmasına rağmen, tarım Türkiye ekonomisinde önemli bir konuma sahiptir. Toplam işgücünün %25,9’u tarımda istihdam edilmekte olup, yıllık 17 milyar USD’lik ihracat hacmi ile tarım, toplam ihracatın %14,1’ünü oluşturmaktadır.

Küçük çiftliklerin sayısının fazlalığı dikkate değerdir; TÜİK’in 2006 yılındaki bir araştırmasına göre, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon küçük çiftçi ve tarımsal işletme bulunmaktadır.

Ancak, bu işletmelerin büyüklüğü önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Türkiye’deki çiftliklerin çoğunluğu 1 ila 20 hektarlık bir arazi büyüklüğüne sahip bulunmakta olup, bunların yalnızca %5,7’sinin arazisi 20 hektarın üzerindedir.

Türkiye fındık, kayısı, kiraz ve vişne üretiminde dünyada birinci sırada olup, birçok meyve ve sebze ile bakliyat üretiminde de önemli bir üretici konumundadır. Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılığın da ülke ekonomisine önemli ölçüde katkısı bulunmaktadır.