Tarım

Türkiye 74.7 milyon nüfuslu bir ülke olup, 2010 yılı nüfus büyüme oranı %1,54 olarak kaydedilmiştir. Toplam nüfusun %23,7’sini oluşturan yaklaşık 17,5 milyon kişi kırsal kesimde, 2.000 'den az nüfuslu yerleşim yerlerinde yaşamaktadır.Read more »

Otomotiv

Son on yıldaki gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye’nin otomotivde hem ana sanayi hem de yan sanayi sektörleri için önemli bir merkez olduğu söylenebilir.Read more »

İnşaat

Özel ve devlet yatırımlarının temel nedenlerinden birisi olarak İnşaat Türkiye’de kilit sektörlerden birisidir.Read more »

Kimyasallar

Türkiye pek çok temel ve ara ürün kimyasal ve petrokimya ürünlerinin üreticisi olarak uzun zamandır kimyasal üretimi yapmaktadır.Read more »

Enerji

Türkiye enerji piyasaları özellikle son yıllarda çok önemli değişimlere sahne olmaktadır. Bu değişimler serbestleşme, özel sektöre açılma ve rekabetçi bir piyasaya yönelik olarak yeniden yapılanma şeklinde olumlu bir istikamette çevrilmektedir.Read more »

Yenilenebilir Enerji

Türkiye’nin enerji durumu aşağıdaki gibi özetlenebilir; Yüksek talep artış oranı, Yüksek yatırım gereksinimi, İthalata Bağımlılık, Yüksek Enerji Yoğunluğu, Düşük verim.Read more »

Bilişim (IT)

Stratejik olarak konumlandırılmış olan Türk bilişim sektörünün 2012 de 7.9 milyar dolar büyüklüğünün 2016’da 14,4 milyar dolara ulaşarak gelişmekte olan Avrupa’da en hızlı büyüyen pazarlardan birisi yapması beklenmektedir.Read more »

Altyapı

Türkiye Ulaştırma Bakanlığı kamusal altyapıyı iyileştirmek için büyük yatırımlar yapmaktadır.Read more »

Makine Endüstrisi

Türk makine sanayisi, 90’lı yılların başından bu yana yıllık ortalama %20 gibi bir oranda istikrarlı olarak büyümektedir.Read more »

Gayrimenkul

Hazırlanan 2012 yılı birinci çeyrek döneme ilişkin Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektörü Raporu’nda, dünya ekonomilerindeki ve gayrimenkul sektörlerindeki yavaşlayan büyümeye dikkat çekildi.Read more »

Perakende

Türk perakende sektörü modern ve düzenli perakendecilik ve kişi başı alım gücünün artışına paralel olarak sürdürülebilir büyümesine devam etmektedir.Read more »

Ulaştırma ve Lojistik

1990’larda dünya ticaretinde yaşanan büyümeye paralel olarak Türk kara taşımacılığı sektörü, özel sektörün rolünde belirgin bir artışa tanık oldu.Read more »