Türk kanunlarına göre yasal bir kurum bir işi mal varlığı ve yükümlülükleriyle devralırsa borç ve kredilerinden sorumludur.

Bazı durumlarda alıcı, mal varlığı devrinde elde edilen şirketin borç ve yasal yükümlülüklerinden sorumlu olmak istemeyebilir, mal varlığı türüne göre yasal belgeleme çeşitlik gösterebilir.

Mal varlığı devri genellikle mal varlığı satış değerini temel alarak KDV’ye bağlıdır. KDV oranı çoğunlukla 18%’dir ama mal varlığı türüne göre farklı oranlar çıkabilir.