Türk Hükümeti yıllar içinde DDY’e (Dolaysız Dış Yatırım) olanak sağlamak için üç farklı girişimcilik başlattı.

Bu girişimciler:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Bu alanlar araştırma&geliştirmeye bağlı yüksek teknoloji yatırımlarıdır. Bu alanda kurulu toplamda 39 şirket 31 Aralık 2023’e kadar vergi ve KDV’den muafiyetle imtiyazlıdır.

Organize Endüstriyel Bölgeler (OEB): Burada, altyapı ve sosyal olanakları kullanmaya hazır samimi iş ortamıyla şirketlere olanak sağlayan endüstriyel aktiviteleri yükselten 148 OEB bulunmaktadır. Buraya yerleşmiş şirketler vergi istisnasının yanı sıra düşük elektrik, su ve telekomünikasyon maliyetine sahiptir.

Serbest Bölgeler (SB): Türkiye’den ithalat aktivitelerini yükselten 20 SB vardır. Avantajları, gümrükten, şirket kurumlar vergisinden, KDV’den %100 muafiyet ve sınırlamasız yurt dışı transfer karını içerir.