Yeni Türk Ticari Kodu Temmuz 2012’de faaliyete geçti. Yeniliğin amacı çekici bir iş ortamı oluşturarak yabancı yatırımcı çekmek ve rekabetçiliği arttırmaktır.

Yeniliğin ardından beş farklı türde şirket ortaya çıktı:
1. Eshamlı şirket A.Ş.,
2. Limited şirket L.Ş.,
3. Komandit şirket,
4. Ortak şirket,
5. Kooperatif şirket

Ve üç tür şirketleşmemiş ortaklık

1. Ortak teşebbüs,
2. İş ortaklığı,
3. Konsorsiyum

Hangi tercihi seçeceğinize karar verirken aşağıdakileri dikkate almanız önemlidir:
• İşin amacı
• İşletme sermayesi
• Hissedar sayısı
• Hissedarların sorumluluğu

Şirket açmayı ve kapamayı sağlayan bilgi şirketin türüne göre değişir. Yine de her durumda Yeni Türk Ticaret Kodu’nun faaliyetinden sonra süreç önemli derecede kısaltılmıştır.